Преход към по-бързи топки

Често родителите възприемат по-бавните топки като „нереални” тенис топки и гледат на по-малките размери на корта като на временно решение – период, който трябва бързо да се израсте. Червените, оранжевите и зелените топки са легитимна и необходима част от развитието за децата. Преходът от един вид топки(корт) към следващ е основан на естественото развитие на техниката, уменията, атлетизма и възрастта. Тази промяна неизбежно води до спад във формата и мотивацията у детето (както е показано на диаграмата). Този спад е по-голям и може да доведе до технически и тактически проблеми, ако преходът се случи твърде рано – детето ще се опита да компенсира липсата на компетенции и умения с нерационални действия.

Минималният брой цели от програмата 4х25 на ТК Авеню, които детето трябва да покрие при преминаване от оранжеви към зелени топки са поне 3 от:

  • Ретур: 7 от 10 успешни ретура със сплит стъпка + втори удар в сигурна зона
  • Основна линия: 10 поредни форхенда с топспин по диагонал и обратен диагонал и попадение в дълбока зона 
  • Игра на мрежата: 6 от 10 волета в плитка, дълбока и диагонална зона
  • Сервис: 70% успеваемост при насочване в половина от сервис полето

Минималният брой цели от програмата 4х25 на ТК Авеню, които детето трябва да покрие при преминаване от зелени към жълти топки са поне 3 от:

  • Основна линия: Кооперативно упражнение “осмица” – 8 (с партньор) или 10 (с треньор) поредни диагонала/прави със смяна посоката на топката
  • Игра на мрежата: 6 от 10 волета без грешка в дълбоки зони встрани от съперника
  • Ретур: Насочване на ретура в дълбока зона с успеваемост 6 от 10
  • Основна линия: 12 поредни форхенда по прав или обратен диагонал с топспин и попадение след сервис линията