Игра с крака, нагласяне за удар

Казват, че тенисът се играе с крака. Ефективното придвижване по корта може много да подобри представянето ви в мачовете. Спецификата на тениса като динамичен спорт с топка на игрище със сравнително малки размери, както и непрекъснато развиващите се технологии в екипировката, изискват експлозивност, бързина и повратливост на къси разстояния.

Начинът на тичане към мястото за удар зависи от атлетичните качества, тактическото намерение и (разбира се) времето, с което разполага тенисистът. Ценят се и трябва да бъдат развивани умения като динамичен баланс и ритъм. Целта е състезателят навреме да си осигури оптимална дистанция до топката за контакт с отворена, полуотворена или затворена стойка.

Не бива да бъде заучаван и копиран стил от топ тенисист. Ориентировъчните насоки в тренировките могат да бъдат – топката да не се изпуска от поглед и главата/очите да са стабилни, да се осъзнае тактическото намерение и връзката със следващата фаза (ударът) – пренос на тежест, ротация или комбинация от двете и т.н.

Кондиционна програма C

(издръжливост)

Развива скоростно-силова издръжливост чрез аеробни и анаеробни упражнения. Полезна при възпитаване и затвърждаване на атлетична стойка, сплит стъпка и интензивна работа с крака при дълги разигравания. Подходяща е като физическа подготовка във всеки период и възраст на състезателя.

Кондиционна програма A

(бързина и повратливост)

В подготовката се набляга на повратливост и висока честота в работата с крака и бързина на реакцията. Подходяща е за подготвителен, предсъстезателен и състезателен период и добре се съчетава с тенис тренировки за бърз старт, позициониране спрямо топката и навременно възстановяване на позиция.