Елиз Петрова


Дясна ръка
Програма Джедаи.

Предстоящи цели

  • Хокей: Децата си подават едно на друго в ЦЕНТЪРА на полето с редуване на ФОРХЕНД и БЕКХЕНД движение, като спират топката
  • Хокей: Децата си подават едно на друго по ДИАГОНАЛА на полето с ФОРХЕНД движение, като спират топката преди да я подадат
  • Хокей: Децата си подават едно на друго по ДИАГОНАЛА на полето с БЕКХЕНД движение, като спират топката преди да я подадат

Подготвителен период
постигнати цели