Максим Киряков


Дясна ръка
Програма Таланти.

Предстоящи цели

  • Основна линия: 7 от 10 успешни диагонала в дълбока зона от позиция извън странична линия
  • Сервис: 8 поредни вкарани сервиса с редуване дюс/адвантидж диагонали
  • Сервис: 70% отиграна ситуация втори (въртелив) сервис и следващ удар в дълбока зона

Подготвителен период
постигнати цели