Кръстин Димитров


Атакуващ стил, дясна ръка.
Програма Малки състезатели.

Състезателен период
постигнати цели