Успехи за нашите деца

На проведеният в ТК Егалите, гр Несебър регионален турнир до 8г първите 4 места бяха заети от Ели, Маша, Ния и Катя.