Регистрация

Име / Фамилия ……………………………………..

Email …………………………………………………..

Телефон ………………………………………………

Съгласен/на съм с това, че личните ми данни, а именно име, телефон и имейл адрес се обработват от ТК Авеню за изготвяне на вътрешен клиентски профил и използване на електронните услуги на клуба. Информиран/а съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като изпратя имейл до tenisavenue@abv.bg