Неблагоприятни модели на родителско поведение

 • Несъпричастност, липса на интерес, отстъствие
 • Вечно присъствие, наместващи се, свръх покровителстване
 • Подценяване на конкуренцията
 • Фокусиране на семейните дейности върху тенис заниманията на детето
 • Принуждаване на детето да играе много мачове, да участва в състезания, оказване на натиск върху тях без да се вземат под внимание техните цели
 • Липса на родителски насоки, пренос на стойности които противоречат на спорта, възприемане на лошо поведение
 • Вербално и физическо насилие
 • Отправяне на обвинения, внушаване на виновност у детето, критичност, сарказъм, агресивност, свръх взискателност, прехвалване, редуване на прехвалване и осмиване, сравнение с други деца
 • Прехвърляне на личните желания и мотивации върху детето
 • Отсъствие на амбиция, прекалена наличност на амбиция, надценяване на нивото на детето, акцентиране върху важността на резултата, изгубване на перспектива
 • Недопускане на младите да стават по-независими, намеса със свои решения
 • Конфликти родител-дете
 • Невъздържано поведение по време на мачове
 • Правена на анализи в края на самия мач, виждане единствено на грешките и слабите страни
 • С треньора: Намесване, критичност, липса на комуникация, конфликти