Динамично разтягане/стречинг

Загрявката започва с бавно тичане за няколко минути, последвано от къси спринтове. Следва стречинг, като фокусът може да бъде баланс или ритъм.