Благоприятни модели на родителско поведение

 • Познания за спорта и света на тениса, образец за подражание, запознават детето с тениса
 • Запознават детето с различни видове спорт в началото, споделят други дейности
 • Подкрепа: насърчаване, уют, вяра
 • Мотиватори, водачи, изискващи
 • Жертващи (хобита, ваканции, средства)
 • Поставящи резултатите в перспектива, отдаващи малко значение на състезанието и поражението, избягващи фокусиране върху ранглисти, предаващи ценности, дисциплина, феърплей,добро поведение по време на мач, религия, духовност)
 • Установяване на диалог, решенията трябва да бъдат с насоченост към детето, поддържане на позитивна комуникация, внимание към нуждите на детето и вземане под внимание умората, рисковете от прегряване и състезателния опит
 • Развиване на независимостта и автономията на детето
 • Присъствие по време на мачове и оказване на подкрепа
 • Демонстриране на уважение към играчи и други родители, организатори на турнири и т.н.
 • Даване на съвети и анализзиране на мачове (в случай че родителите имат знания по тенис) когато емоциите са се уталожили, позитивизъм, извличане на поуки от пораженията
 • С треньора – показване на заинтересованост от обратна връзка, непредубеденост към неговия съвет, показване на вяра и уважение, установяване на диалог, взаимодействие, умение как да се предостави грижата за детето